09 december 2016

Knops: teleurstelling na verwerpen motie AOW-gat bij Defensie door VVD en PvdA

 Al geruime tijd houdt het onrecht van het AOW-gat bij Defensie aan. Een gat dat onfatsoenlijk, onacceptabel en onhoudbaar is. Helaas is een poging van CDA en SP om het  AOW-gat volledig te compenseren niet geslaagd. In een motie met Jasper van Dijk (SP) pleitte CDA-defensiewoordvoerder Raymond Knops voor volledige compensatie van het AOW-gat, te financieren binnen de rijksbegroting. In een hoofdelijke stemming hielden coalitiepartijen VVD en PvdA de gelederen gesloten. De motie heeft het daarom net niet gehaald, ondanks steun van de gehele oppositie
 
Raymond Knops: ‘Dit is een teleurstelling. Een gemiste kans’. Aan de stemming is een lange strijd voorafgegaan. In eerste plaats door oud-militairen en burgers bij Defensie die gedupeerd zijn, en die opkomen voor oud-collega’s die in sommige gevallen onder bijstandsniveau weggezakt zijn. Bij de rechter, via de (sociale) media. En: richting de politiek, ook door naar Den Haag te komen. Het CDA heeft deze strijd gesteund en voerde oppositie tegen het AOW-gat. Tegen een kabinet dat niet verder wenste te gaan dan een voorlopige voorziening, waarvan de rechter oordeelde dat dit ‘een excessieve inbreuk maakt op gerechtvaardigde aanspraken door een te groot verlies aan inkomsten.’
 
Dinsdag jl. nam de Vaste Kamercommissie een petitie aan. Bij gelegenheid leverden initiatiefnemers uit protest een aantal onderscheidingen in. Dat deden ook andere veteranen, per post. Zó hoog zijn de emoties opgelopen over de ongelijke behandeling. Voorafgaand aan de stemming over de motie vond nog een grote manifestatie plaats in het centrum van Den Haag plaats. Het mocht helaas niet baten.
 
Gelukkig is de coalitie onder druk van actievoerende oud-militairen, de oppositie en de rechter, toch in beweging gekomen. Op initiatief van VVD en PvdA is een bedrag van 8 miljoen aan het Defensiebudget toegevoegd, om zo tot gedeeltelijke compensatie van het AOW-gat te komen. Een bedrag dat veel te laag is om de problematiek op te lossen. Het gevolg is dat Defensie de compensatie voor het AOW-gat vanuit de eigen -te krappe- begroting moet ophoesten. Hadden VVD en PvdA vóór de motie gestemd, dan hadden ze het kabinet onder druk gezet om zich als geheel verantwoordelijk te voelen. De minister van Defensie gaat nu eigenstandig over tot compensatie, zonder enig akkoord met de vakbonden. Ze financiert dit grotendeels vanuit het arbeidsvoorwaardenbudget, en laat het actief dienend personeel er dus voor opdraaien. Personeel dat eerder een poot uitgedraaid is met het WUL-drama en toch al kampt met achterblijvende arbeidsvoorwaarden.
 
Raymond Knops: ‘Dit is zeer onbevredigend. We zien een minister die met te weinig budget, te laat haar best ging doen. En vervolgens nul op rekest kreeg bij premier Rutte, vice-premier Asscher en minister Dijsselbloem. Opnieuw geeft het kabinet onvoldoende invulling aan de bijzondere positie van de militair. Het CDA gaat de komende maanden bij de verkiezingen campagne voeren voor een betere oplossing.’

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.