Vandaag werd in de Tweede Kamer het OVV rapport besproken over de dood van Sergeant der eerste klasse Henry Hoving en korporaal Kevin Roggeveld van het 13e infanteriebataljon Luchtmobiel uit Assen ten gevolge van een ondeugdelijke mortiergranaat. Zij namen met hun collega’s deel aan de missie in Mali. De uitkomst van dit rapport is ronduit schokkend te noemen, en riep bij het CDA heel veel vragen op.

Volgens CDA defensiewoordvoerder Raymond Knops blijkt uit het rapport dat Defensie gedurende 10 jaar lang fouten heeft gemaakt en nalatig is geweest ten aanzien van aanschaf, opslag en gebruik van deze 60mm granaten. Zo kocht Defensie deze mortieren zonder zich te vergewissen van de kwaliteit, ontwerp en specificaties, de aard van de energetische stoffen en de veiligheidsmaatregelen van het product. Ook werd er geen programma van eisen opgesteld. Een van de conclusies van de OVV luidt dan ook dat Defensie ‘een aankoop in den blinde deed’.

Knops: “ In de Tweede Kamer beslissen wij over uitzendingen naar veelal gevaarlijke gebieden. En dan realiseren we ons terdege dat er risico's aan verbonden zijn. Die proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Maar in dit geval gaat het om twee professionals die niets te verwijten valt. Ze kwamen te overlijden doordat er fouten gemaakt zijn door de organisatie waarvan ze deel uitmaken, die hen uitzendt. Dat komt hard aan. En dat het ook nog eens gaat om fouten en nalatigheden die voorkomen hadden kunnen worden, dat komt zo mogelijk nóg harder aan.”

Het rapport gaat ook in op de medische afhandeling van de gewonde militair na de ontploffing van de mortiergranaat. De chauffeur reed naar het verkeerde hospitaal, Togolese chirurgen werkten niet volgens protocol, de anesthesie bleek niet juist. Knops: “De medische voorzieningen zijn voor onze fractie altijd een heel belangrijk punt geweest. Niet voor niets hebben we zo aangedrongen op het belang van eigen transporthelikopters, ook voor medische evacuatie.”

Knops wilde ook graag van de minister weten waarom de Tweede Kamer niet geïnformeerd is over de staat van de medische zorg in het gebied waar de twee militairen omkwamen en waarom de minister pas op vrijdag 29 september een briefje naar de Kamer stuurde dat ze ‘per direct een operationeel pauze heeft gelast en in alle missiegebieden extra veiligheidscontroles worden uitgevoerd op het gebied van munitie en medische opvang’. Knops: “De minister had het concept-rapport toch al veel langer in haar bezit? Ze was al sinds 26 juni 2017 op de hoogte van de 'ernstige tekortkomingen' waarover de OVV heeft gerapporteerd. Waarom heeft de minister toen niet onmiddellijk de maatregel gelast die ze nu neemt?”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.