Veelgestelde vragen

Hoe is het CDA opgebouwd?

Als CDA-lid ben je naast het landelijke CDA ook lid van het CDA in jouw provincie en woonplaats.

Gemeentelijke afdeling

Samen met andere CDA-leden die in jouw gemeente wonen, vorm je de gemeentelijke CDA-afdeling. Minimaal twee keer per jaar komen de leden bij elkaar in een Algemene Ledenvergadering (ALV).

Provinciale afdeling

Samen met alle CDA-leden die in jouw provincie wonen, vorm je de provinciale CDA-afdeling. Alle provinciale afdelingen vormen – net als de provincies – de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijk bestuur. De provinciale afdelingen ondersteunen de gemeentelijke afdelingen met bijvoorbeeld diverse trainingen, advies en ondersteuning tijdens verkiezingscampagnes.

De algemene ledenvergadering van de provinciale afdeling besluit onder meer over de provinciale kandidatenlijst, het provinciaal verkiezingsprogramma en kiest de voorzitter van de provinciale afdeling.

Landelijk partijcongres

Het partijcongres is de algemene ledenvergadering van de vereniging CDA en daarmee het hoogste orgaan binnen de partij. Tijdens het partijcongres hebben alle aanwezige CDA-leden spreek- en stemrecht. Op de agenda van een partijcongres staat onder meer:

  • jaarverslag, begroting en jaarrekening
  • wijzigingen in statuten en reglementen
  • verkiezingsprogramma

Verder stelt het congres de kandidatenlijsten voor Eerste en Tweede Kamerverkiezingen en het Europees Parlement vast.

Wanneer heb ik stemrecht?

Als lid heb je stemrecht op het landelijke congres als je:

  • Minstens acht weken lid bent
  • Je contributie hebt betaald

Moet jij nog contributie betalen? Zoek dan in jouw mail naar het laatste contributie verzoek (zoekwoord: "contributie huidig jaar", bijv: "contributie 2022") of neem contact op met onze ledendesk (070 34 24 888).

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

Heb ik invloed op het beleid van mijn afdeling?

Alle leden van het CDA hebben in hun eigen afdeling stemrecht. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) beslissen de leden over onder andere het gemeentelijke verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen. Maar ook de begroting en het jaarverslag van jouw afdeling stellen de leden tijdens de ALV vast. Als lid van de gemeentelijke afdeling krijg je natuurlijk een uitnodiging voor deze ledenvergaderingen en kun je meestemmen en meebeslissen.

Ik wil actief meedoen bij het CDA in mijn gemeente

Veel CDA’ers zijn actief bij hun gemeentelijke CDA-afdeling. Bijna alle taken in de afdeling worden door vrijwilligers gedaan. Er zijn mensen nodig voor het afdelingsbestuur, de fractieondersteuning, voor projecten als ledenwerving en ledenzorg, voor de redactie van de website en de nieuwsbrief, etc.

En, niet onbelangrijk, er zijn (kandidaat-)raadsleden nodig. Gemeentelijke afdelingen zijn tot slot onmisbaar tijdens de vele verkiezingscampagnes die het CDA voert.

Genoeg keus dus als je actief wilt meedoen.

Waar kun je ons op social media vinden?

Het is CDA is behalve bij jou in de buurt ook aanwezig op de verschillende social media. Volg ons op Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn voor actuele informatie.

Waar wordt mijn contributie aan besteed?

De contributies van onze leden zijn een belangrijke inkomstenbron. We gaan daar dan ook zorgvuldig mee om.

Met jouw bijdrage...

  • informeren wij je over actuele politieke ontwikkelingen via onze website, het ledenblad CDA.nl en de digitale ledennieuwsbrief.
  • bieden wij je een aantrekkelijk scholingsaanbod om je politiek te ontwikkelen.
  • bieden wij je (online) bijeenkomsten aan.
  • voeren we verkiezingscampagnes om het CDA sterk vertegenwoordigd te houden in ons land zodat wij onze politieke ideeën en idealen om kunnen zetten in daden.
  • De kracht van het CDA ligt traditioneel in de steden, wijken en dorpen. Wij willen de komende jaren, samen met jou, zichtbaar en actief blijven in die steden, wijken en dorpen. Jouw bijdrage maakt dit mede mogelijk, want een deel daarvan gaat naar jouw gemeentelijke en provinciale afdeling.

Daarnaast is het aantal betalende leden van belang voor het subsidiebedrag dat wij als politieke partij jaarlijks van het ministerie van BZK ontvangen.

Ik wil werken/stage lopen bij het CDA

Door het jaar heen hebben wij verschillende vacatures open staan. Houd onze vacaturesite in de gaten en misschien zit er binnenkort wel iets voor jou tussen!

Meer weten over de geschiedenis van het CDA?

Klik hier

Het laatste CDA-nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.