AppèlXL: CDA congres over de nieuwe koers

Het CDA doet een appèl op alle leden: denk mee over de inhoudelijke koers van onze partij. Met zoveel mogelijk tegelijk, op ons komende partijcongres op 9 november as in De Fabrique in Utrecht. Een AppèlXL. 

Een dag vol interactieve sessies over het Nederland van 2030, door heel De Fabrique. Kunstgras, ministers, post-its, maatschappelijke organisaties, stemmen per smartphone en dikke stiften; je kunt van alles verwachten, behalve de kans om achterover te leunen. Vaste onderdelen van het congres krijgen een andere vorm. 

De centrale plek van het partijcongres is De Toog. Daar kun je andere leden en organisaties ontmoeten en koffie, lunch en drank halen. De speeches van de politieke leiding zijn daar ook; je hoeft dus niets te missen tijdens het netwerken.

Om 09.30 uur trappen we AppèlXL officieel af met een korte opening. Vanaf 10.00 uur kun je deelnemen aan tal van sessies. Om 15.45 uur sluiten we af met een borrel.

 • CDA-collegetour Jaap de Hoop Scheffer en Ank Bijleveld

  Je kunt de televisie niet aanzetten zonder met beelden van oorlog en conflicten geconfronteerd te worden. In de CDA-collegetour spreken we over de toestand in de wereld.

 • Vers Appèl: programma voor nieuwe leden

  Speciaal voor nieuwe leden is er een welkomstbijeenkomst. Hier kun je als nieuw lid kennismaken met de partij en uitleg krijgen over het partijcongres, over hoe je actief kunt worden binnen de afdeling en de partij, over het opleidingsaanbod van het Steenkampinstituut en nog veel meer.

 • Perspectief 2030: startstuk om over door te praten

  Leonard Geluk is voorzitter van de commissie die het startstuk schreef. Geen betere persoon dus om aan de tand te voelen over wat wij als christendemocraten nu en voor de toekomst als opdracht voor ons zien. Vragen stellen of er iets van vinden, mag natuurlijk ook.

 • Steden AppèlXL

  Je bent CDA’er en je houdt van de stad? En je durft daar in het hippe koffietentje gewoon voor uit te komen? Kom dan naar de StedenAppèlXL, een bijeenkomst voor alle stedelijke CDA’ers. Via deze bijeenkomst willen we meer stedelijk smoel op de wangen krijgen.

 • Meet&Greet met Kamerleden

  Wil je in gesprek met een Kamerlid over dat ene thema dat je al zo lang bezighoudt? Op 9 november staan ze allemaal paraat om met je van gedachten te wisselen.

 • Op de foto met de Bewindspersonen

  Altijd al op de foto gewild met één van onze bewindspersonen? Op 9 november kan het gebeuren.

Zij aan zij. Toekomstperspectief voor Nederland in 2030

We leven in een mooi land. Waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en burgerschap worden in het leven van alledag beleefd. Onze cultuur van samenwerken en van bevordering van talenten geldt als het kenmerk van 'Nederland deltaland'. Niet óf jij óf ik, maar zij aan zij.

De oplossingen van gisteren zijn niet de antwoorden voor morgen. Het startdocument Zij aan zij is de aanzet voor een nieuw CDA-toekomstperspectief. We kijken kritisch en constructief naar waar wij op de lange termijn naar toe willen met Nederland en welke fundamentele keuzes daarvoor vanuit christendemocratisch perspectief nodig zijn. Leidend in onze visie is dat ieder mens er toe doet. Ieder mens kan een betekenisvolle bijdrage leveren aan iets dat groter is dan die persoon zelf. Onze horizon is 2030 en verder.

Uitnodiging tot discussie
Met dit startdocument nodigen we iedereen uit - CDA-lid of niet - met ons mee te denken. Tussen november 2019 en maart 2020 gaan wij het land in om gesprekken en discussies te voeren. Op basis daarvan werken wij uw ideeën en onze gedachten verder uit tot een finale visie. Samen met u willen we de komende maanden verkennen wat nodig is voor de toekomst van Nederland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.