Programma in het kort

09.00 uur      Locatie geopend

09.30-10.00   Opening AppèlXL, zaal 23

10.00-10.45   ALV,  zaal 23

10.30-13.15   Sessies, diverse zalen

10.45-12.30   Resoluties, zaal 23

13.30-14.00   Plenair met Pieter Heerma, afscheid en actualiteit, zaal 11

14.15-15.00   Sessies, diverse zalen

15.15-15.45   Plenair met Ferd Grapperhaus en Rutger Ploum, zaal 11

15.45-18.00   Borrel, zaal 11

Opening, 09.30-10.00 uur

Met het Wilhelmus, het meditatief moment verzorgd door @SarahAlsalhawi en Perspectief 2030

09.30-10.00 uur, zaal 23

ALV, 10.00-10.45 uur

ALV

Een korte ALV met onder meer het vaststellen van de begroting 2020, afscheid, benoemingen en een tafelgesprek met drie nieuwe voorzitters:

Richard van Zwol van het Wetenschappelijk Instituut, Marlies Welschen van de CDA Vrouwen en Hielke Onnink van het CDJA. De bijbehorende vergaderstukken kun je hier inzien.

10.00-10.45 uur, zaal 23

Resoluties, 10.45-12.30 uur

Samenleven is als een potje voetbal; 10.30 uur en 12.30 uur

Samenleven is als een potje voetbal: maar hoe houden we dat vreedzaam?

In de samenleving lijken we steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar te staan. In ons 

voetbalstadion bekijken we de wedstrijd en als een echte VAR kun jij ingrijpen. Met medewerking van De Vreedzame School CED-Groep.

10.30-11.15 uur en 12.30-13.15 uur, zaal 7

Vers Appèl, 10.30-11.15 uur

Speciaal voor nieuwe leden is er een welkomstbijeenkomst. Hier kun je als nieuw lid

kennismaken met de partij en uitleg krijgen over het partijcongres, over hoe je actief kunt worden binnen de afdeling en de partij, over het opleidingsaanbod van het Steenkampinstituut en nog veel meer. Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor leden die in 2019 lid zijn geworden

10.30-11.15 uur, zaal 25, 1e etage

BSVmeeting: PAS-uitspraak en ALV, 10.30-12.00 uur

BSV meeting en ALV: Stikstofproblematiek/PAS-uitspraak en de gevolgen voor gemeenten en provincies

In gesprek over de gevolgen van de stikstofproblematiek voor provincies en gemeenten? Dat onderwerp kan niet ontbreken op de deelsessie van de CDA Bestuurdersvereniging op het partijcongres. 

De bijeenkomst wordt afgesloten met de jaarlijkse ledenvergadering van de CDA Bestuurdersvereniging. De agenda daarvan zal via Bestuursforum Online worden verspreid. De stukken voor de vergadering zijn opvraagbaar bij de coördinator van de Bestuurdersvereniging ([email protected]).

10.30-12.00 uur, zaal 24, 1e etage

Van winst naar waarden, 11.30 uur en 14.15 uur

Van winst naar waarden met Govert Buijs en Jelle van Baardewijk

We zijn er misschien aan gewend geraakt dat maatschappelijk en economisch succes

afgemeten wordt in geld. Het gaat om het vergroten van de winst en de belangen van de aandeelhouders. Maar er dient zich een tegenbeweging aan, met enorm veel voorbeelden: de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, acties van jongeren die concrete resultaten verlangen in beteugeling van de opwarming van onze aarde, de ‘purpose’ beweging in het bedrijfsleven. Onderzoek samen met Govert Buijs (bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing), Jelle van Baardewijk (Filosoof van maatschappij en beleid aan de VU) en Stijn Steenbakkers (wethouder Eindhoven en lid beraad Perspectief 2030) hoe we ons denken als samenleving kunnen veranderen. Zodat niet langer ‘winst’ centraal staat, maar het samen zoeken naar ‘waarde’ en ‘waarden’

11.30-12.15 uur en 14.15-15.00 uur, zaal 21

Diversiteit, 11.30-12.15 uur

Diversiteit binnen de partij

Een samenwerking van het netwerk Diversiteit, Pride en het CDAV.

Met elkaar gaan we in gesprek over wat er nodig is om de diversiteit zowel binnen de partij als de profilering naar buiten toe te vergroten. Aan het einde van de sessie hebben we concrete acties om uit te voeren en om aan het landelijk bestuur mee te geven.

11.30-12.15 uur, zaal 26, 1e etage

Levensloop 2030 met Hugo de Jonge en Harry van der Molen, 12.30-13.15 uur

Aan tafel over: Levensloop in 2030

Onze levensloop is de afgelopen decennia drastisch veranderd: we leren langer, werken

korter en onzekerder, en rusten of ‘roesten’ langer. Genoeg om over door te praten aan tafel, onder leiding van een minister of een Kamerlid. Waarbij je mag tekenen en schrijven op tafel en door kan bouwen op de ideeën van anderen. In deze sessie gaat het over het derde deel van het rapport Zij aan zij: de hoofdstukken ‘niemand aan de kant’ en ‘drie generaties liefde, zorg en inspiratie’ met minister Hugo de Jonge en Tweede Kamerlid Harry van der Molen

12.30-13.15 uur, zaal 1

Levensloop 2030 met Wopke Hoekstra en Michel Rog, 12.30-13.15 uur

Aan tafel over: Levensloop 2030

Onze levensloop is de afgelopen decennia drastisch veranderd: we leren langer, werken

korter en onzekerder, en rusten of ‘roesten’ langer. Genoeg om over door te praten aan tafel, onder leiding van een minister of een Kamerlid. Waarbij je mag tekenen en schrijven op tafel en door kan bouwen op de ideeën van anderen. In de deze sessie staan ‘welkom in de wereld/ kinderen’ en ‘leren voor het leven’ centraal. Met minister Wopke Hoekstra en Tweede Kamerlid Michel Rog.

12.30-13.15 uur, zaal 26, 1e etage

Leefwereld 2030 met Ank Bijleveld en Esther de Lange, 12.30-13.15 uur

Aan tafel over: Leefwereld in 2030 

De wereld om ons heen, van dichtbij naar ver weg, verandert razendsnel. Over de grens wordt de wereld steeds onzekerder. Moeder aarde kan alle economische groei niet meer aan. Genoeg om over door te praten aan tafel, onder leiding van een minister of Europarlementariër. Waarbij je mag tekenen en schrijven op tafel en door kan bouwen op de ideeën van anderen. In deze sessie staan ‘een veilig huis in een woelige wereld‘ en ‘Ons Europese huis’ centraal. Met minister Ank Bijleveld en Europarlementariër Esther de Lange

12.30-13.15 uur, zaal 24, 1e etage

Meet&Greet, 12.30 en 14.15 uur

Meet&Greet met Kamerleden, op de foto met de Bewindspersonen

Altijd al met een Kamerlid van gedachten willen wisselen over een voor jou belangrijk thema 

of wil je met jouw favoriete minister of staatssecretaris op de foto?

Grijp je kans en kom langs in zaal 5.

12.30-13.15 en 14.15-15.00 uur, zaal 5

Perspectief 2030, 12.30-13.15 uur

“Perspectief 2030: startstuk om over door te praten”

Leonard Geluk is voorzitter van de commissie die het startstuk schreef. Geen betere persoon dus om aan de tand te voelen over wat wij als christendemocraten nu en voor de toekomst als opdracht voor ons zien. Ga er maar aan staan! Na zijn korte inleiding doet Leonard het appèl op de zaal om mee te denken. Vragen stellen of er iets van vinden, mag natuurlijk ook. Met verdere medewerking van Hielke Onnink, Marja van Bijsterveldt en PG Kroeger (gespreksleider).

12.30-13.15 uur, zaal 21

Plenair: Pieter Heerma, afscheid en actualiteit, 13.30-14.00 uur

Plenair

We nemen afscheid van Wim van de Camp, Elco Brinkman en Sybrand Buma.

Aansluitend speecht fractievoorzitter Pieter Heerma. We eindigen met de actualiteit die niemand kon ontgaan: vier CDA politici die wonen op het boerenerf doen hun verhaal over het ingrijpende stikstofdossier.

13.30-14.00 uur, zaal 11

Leefwereld 2030 met Mona Keijzer en Raymond Knops, 14.15-15.00 uur

Aan tafel over: Leefwereld in 2030 

De wereld om ons heen, van dichtbij naar ver weg, verandert razendsnel. Onze leefwereld

wordt steeds digitaler en gaat meer verschillen (krimpgebied vs bruisende stad). Genoeg om over door te praten aan tafel, onder leiding van een minister of  staatssecretaris. Waarbij je mag tekenen en schrijven op tafel en door kan bouwen op de ideeën van anderen. Thema’s zijn de ‘digitale wereld’ en ‘wonen en de buurt’.

Met staatssecretaris Mona Keijzer en minister Raymond Knops.

14.15-15.00 uur, zaal 1

Pieters Pensioentour, 14.15-15.00 uur

Over de pensioenen is veel onzekerheid en zijn er veel vragen. Wie kan die beter beantwoorden dan onze eigen expert, Pieter Omtzigt? Ga naar Pieters Pensioentour, waar Pieter Omtzigt met de leden in gesprek gaat over Pensioen.

14.15-15.00 uur, zaal 24, 1e etage

CDJA Pubquiz, 14.15-15.00 uur

CDJA Pubquiz

Voor de liefhebber! Het CDJA organiseert voor alle leeftijden een speciale pubquiz in de CDA-voetbalkantine. Speel mee en win de hoofdprijs.

14.15-15.00 uur, zaal 7

Collegetour met Jaap de Hoop Scheffer en Ank Bijleveld, 14.15-15.00 uur

Je kunt de televisie niet aanzetten zonder met beelden van oorlog en conflicten

geconfronteerd te worden. In de CDA-collegetour spreken we over de actuele toestand en onveiligheid in de wereld met oud-secretaris generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer en minister van Defensie Ank Bijleveld.

14.15-15..00 uur, zaal 23

Steden AppèlXL, 14.15-15.00 uur

Steden AppèlXL

Je bent CDA’er en je houdt van de stad? En je durft daar in het hippe koffietentje

gewoon voor uit te komen? Kom dan naar de StedenAppèlXL, een bijeenkomst voor alle stedelijke CDA’ers.

Via deze bijeenkomst willen we meer stedelijk smoel op de wangen krijgen.

Op de bijeenkomst vind de lancering plaats van:

- het Stedelijk Manifest (we toetsen ter plekke een aantal stellingen via mentimeter)

- een pilot van een digitale omgeving waarmee je inwoners uit jouw stad op een nieuwe manier bij

het CDA kunt betrekken

14.15-15.00 uur, zaal 26

Plenair: Grapperhaus en Ploum, 15.15-15.45 uur

Plenair

We beginnen met een vraaggesprek met minister Ferd Grapperhaus en boswachter Erik de 

Jonge over ondermijning. We sluiten af met de speech van partijvoorzitter Rutger Ploum

15.15-15.45 uur, zaal 11

Borrel, 15.45-18.00 uur

We sluiten AppèlXL om 15.45 uur af met een borrel in de plenaire zaal, zaal 11

Denk mee over de koers voor 2030, 09.00-17.00 uur

Denk mee over de koers voor 2030

Het WI startstuk staat vol ideeën over hoe de maatschappij er in 2030 uit moet zien. Ons appèl aan jou is om je mening te geven over die ideeën. Zaal 6 is daarom omgebouwd tot stemlokaal. Je kunt er de hele dag langslopen en een sticker plakken bij de ideeën die jou het meeste aanspreken. Én je kunt ook nog eigen ideeën aandragen. Leden van de commissie die het rapport geschreven hebben zijn aanwezig om je vragen te beantwoorden.

Vraag stickers, memoblaadjes én een pen bij één van de rondlopende medewerkers

09.00-17.00 uur, zaal 6

Partijvernieuwing, 09.00-17.00 uur

Partijvernieuwing

Partijvernieuwing is al meerdere keren genoemd en besproken op voorgaande congressen. Dit keer valt er vooral wat te halen!

De kern van de vernieuwingen is dat het CDA een netwerkorganisatie is geworden. Leren van elkaar hoort daarbij. Vandaar dat we 'best practices' van afdelingen delen en goede ideeën verspreiden. In zaal 10 kun je hiervoor de hele dag terecht en ‘recepten’ met goede ideeën meenemen. Je mag ook je eigen goede ideeën opschrijven en in de stembus doen.

09.00-17.00 uur, zaal 10

In memoriam, 09.00-17.00 uur

In memoriam

Zaal 4 wordt sfeervol ingericht ter nagedachtenis aan prominente CDA-ers waarvan we helaas afscheid moesten nemen. Loop er in alle rust even binnen.

Tijdens dit congres worden herdacht: de oud-ministers Til Gardeniers, Frans Andriessen en Roelof Nelissen, de oud-Tweede Kamerleden Hanske Evenhuis, Wim Mateman en Theo Stroeken en oud-Europarlementariër en oud-directeur van het Wetenschappelijk Instituut Arie Oostlander.

09.00-17.00 uur, zaal 4

Markt, 09.00-17.00 uur

Markt

In zaal 11 is er meer te halen dan alleen een drankje of de lunch. Er zijn ook organisaties en bedrijven die CDA-ers iets te bieden hebben. Loop vooral een langs bij de stands van Deedmob, de EO, de EVP, Het Goede leven, Wouda/Veninga, The Tree Party.

En in zaal 6 en 7 zijn tot 17.00 uur stands te zien de Eduardo Freistichting, het Steenkampinstituut, De Senioren, CDAV, het Wetenschappelijk Instituut, het CDJA, Fondsenwerving,  het Duurzaamheidsnetwerk, het Diversiteitsnetwerk, het Europanetwerk, het Midden Oosten beraad en de Basisgroep Sociale Zekerheid.

09.00-17.00 uur, zaal 11, 6 en 7

Catering en Lunch

Zaal 11 is ingericht als groot cateringplein, waar je je lunch (beschikbaar tussen 11.00-15.00 uur) en je drankjes haalt en waar je ook kunt luisteren naar de speeches van de politieke kopstukken. Op die momenten leggen we de catering even stil (tussen 13.20-14.00 uur en tussen 15.05-15.45 uur).

Heb je voor de lunch aangegeven een dieetwens te hebben, dan kan je je lunch afhalen aan het buffet rechts achterin zaal 11. Er liggen voldoende vegetarische items op de gewone buffetten, voor vegetariërs is geen aparte lunchbalie ingericht.

Let op: in de hele locatie kan alleen gepind worden, zowel bij de catering als bij de CDA-balie. Houd hier rekening mee 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.