Tijdens het partijcongres in Den Bosch kwamen een paar honderd CDA'ers uit het hele land bij elkaar om na te denken en te discussiëren over Europese thema’s. In groepjes leverden de leden tijdens deze brainstormsessie bouwstenen aan voor het Europese verkiezingsprogramma. 

De discussie vond plaats rond vier thema’s:                                                                                     

  • veiligheid en buitengrenzen
  • identiteit en democratie
  • economie en innovatie
  • klimaat en energie 

De verschillende groepjes leverden vraagstukken en oplossingen aan. Via een app konden de deelnemers aangeven welke onderwerpen zij het belangrijkste vinden.

Resultaten

 

Tijdens de middagsessie van het partijcongres zijn de belangrijkste resultaten van de brainstormsessie gepresenteerd:

Beste stelling veiligheid en buitengrenzen:

Voor een eensgezind migratiebeleid, moeten er meer afspraken met niet EU landen komen en moeten migratieafspraken binnen de EU nageleefd worden.

Beste stelling identiteit en democratie:

In de EU hebben we gezamenlijke normen en waarden, waaronder christelijke. De EU moet deze waarden verdedigen, zoals de rechtstaat.

Beste stelling economie en innovatie:

In alle lagen van het onderwijs moet digitale ontwikkeling een veel hogere prioriteit krijgen. Ook life-long learning is heel belangrijk.

Beste stelling klimaat en energie:

Om CO2-neutraal te worden moet de EU lokale duurzame energie-opwekking stimuleren en gebruik van fossiele brandstoffen, incl. kerosine belasten.

Deze stellingen krijgen een plek in het verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen, maar vanzelfsprekend gaan ook de andere ingediende oplossingen mee naar de schrijfclub.

In de afgelopen periode zijn ook Europa Specials gehouden in alle provincies om de leden actief te betrekken bij de totstandkoming van het verkiezingsprogramma. Het resultaat van de CDA500 zal in het Europees verkiezingsprogramma worden opgenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.