Contributie 2017

Samen maken we het CDA. Of u actief bent u in uw afdeling of juist in uw wijk als vrijwilliger, of u campagne voert of gewoon trouw elk jaar uw contributie bijdraagt: elke bijdrage is onmisbaar.

Doet u in 2017 mee? Hieronder vindt u de contributietarieven. Kunt en wilt u meer bijdragen? Heel graag! Het grootste deel van de inkomsten van het CDA komt van uw contributiebijdrage. Daarom vragen wij u om - als u dat kunt - vrijwillig meer bij te dragen dan de minimumcontributie. Een richtlijn hiervoor vindt u hieronder.

Periodieke schenking

Wist u dat uw contributie via een periodieke schenking volledig aftrekbaar is bij uw belastingaangifte? U zegt in een ‘Overeenkomst Periodieke Schenking’ toe gedurende minimaal vijf jaar het CDA met een vast jaarlijks bedrag te steunen. De belastingdienst beschouwt dit bedrag jaarlijks als gift. U hoeft niet aan een drempelbedrag te voldoen. U kunt hier het formulier downloaden.

Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Betaalverzoek per e-mail

Vanaf 2019 verdwijnt de acceptgirokaart. Het CDA stuurt daarom vanaf 2017 betaalverzoeken per e-mail. In de e-mail staat een link waarmee u de contributie kunt betalen. Lees hier meer over het digitale betaalverzoek.

 

 

Minimumcontributie

Soort lidmaatschap Minimumcontributie
Proeflid € 19,95
Lid € 70,00
Meerpersoonslid (2e en volgende lid op hetzelfde adres) € 24,00
Combinatielid CDA/CDJA tot 27 jaar € 21,00
Combinatielid CDA/CDJA 28 jaar € 40,00
Combinatielid CDA/CDJA 29-31 jaar € 70,00

Vrijwillige richtlijn voor uw bijdrage

Brutoinkomen per jaar* Contributie (per maand)  
€ 10.000 - 15.000 € 70,00 (5,83)  
€ 15.000 - 20.000 € 85,00 (7,08)  
€ 20.000 - 25.000 € 110,00 (9,17)  
€ 25.000 - 30.000 € 130,00 (10,83)  
€ 30.000 - 40.000 € 170,00 (14,17)  
€ 40.000 - 50.000 € 215,00 (17,92)  
€ 50.000 - 75.000 € 280,00 (23,33)  
€ 75.000 - 100.000 € 345,00 (28,75)  
> € 100.000 € 430,00 (35,83)  

Voor leden met een uitkering op bijstandsniveau is een speciale regeling. Neem voor meer informatie contact op met de Ledendesk, (070) 342 48 20 of leden@cda.nl. Zij informeren u graag.

Contributie overmaken

U kunt de contributie overmaken op NL97INGB0000712000 tnv Stg.secr.CDA-contributierekening te Den Haag. Graag onder vermelding van ‘relatienummer + jaar’.

U kunt het CDA ook machtigen de contributie automatisch af te schrijven. U vergeet dan niet meer de contributie over te maken en bent altijd verzekerd van stemrecht binnen de partij. Stuur een e-mail met uw relatienummer en uw adres naar de Ledendesk en u krijgt zo snel mogelijk een machtigingsformulier thuisgestuurd.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.