Binnen het CDA bestaat het CDA Theologen Netwerk. Theologen en theologiestudenten die lid zijn van het CDA of die zich verwant voelen met het christendemocratisch gedachtegoed kunnen deelnemen aan het netwerk. Drie keer per jaar is er een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten worden actuele thema's besproken en vindt er uitwisseling plaats met Eerste- en Tweede Kamerleden. Zo wordt een politicus ook informeel bevraagd op de verbinding tussen zijn/haar inspiratie en werk.

Het netwerk opereert op het snijvlak van politiek en samenleving en wil zorgen voor een praktische en inhoudelijke wisselwerking tussen politiek en theologie. De doelstellingen van het Netwerk zijn drieledig:

  • Het netwerk wil een geestelijk en theologisch klankbord zijn ter stimulering van de inhoudelijke gedachtevorming binnen het CDA. Er wordt actief nagedacht over een eigentijdse en inspirerende invulling van de ‘C’ en de relatie tot christelijke partijen als CU en SGP. 
  • In de tweede plaats wil het Netwerk bijdragen aan de bezinning binnen het CDA. Bijvoorbeeld door het publiceren van overwegingen/meditatieve overdenkingen, of actieve bijdragen aan bezinningsweekenden van CDA fracties op gemeentelijk, provinciaal, nationaal of Europees niveau.
  • Tot slot kunnen personen uit het netwerk buddy’s zijn voor Kamerleden/politici die behoefte hebben aan een persoonlijk klankbord voor politieke (bijvoorbeeld ethische) dilemma’s.

Het netwerk is indertijd opgericht op initiatief van Ad Koppejan, toenmalig Tweede Kamerlid, en dominee Barend Weegink, predikant in Katwijk en bestuurslid van de stichting Schrift en Belijden voor de confessionele stroming in de Protestantse Kerk. Het netwerk heeft de afgelopen jaren actief meegewerkt aan de herbronning binnen het CDA. Zo heeft het netwerk bijgedragen aan een bundel met essays over de kernbegrippen van het CDA, dat is uitgegeven door ons Wetenschappelijk  Instituut, en heeft het in samenwerking met de Bestuurdersvereniging het boekje Overwegingen uitgegeven. In het boekje staan inspirerende teksten van de hand van politici en theologen voor openingen van vergaderingen en bijeenkomsten.

Contactpersonen voor het Theologen Netwerk is Annemieke Kraaijenbrink ([email protected]). U kunt zich ook bij haar aanmelden voor het netwerk. 

 


De Bestuurdersvereniging en het CDA Theologennetwerk hebben samen met 25 CDA'ers en CDA-sympathisanten een bundeling van korte inspirerende teksten gemaakt. Het zijn overwegingen die gebruikt kunnen worden als opening voor fractie- en bestuursvergaderingen. U kunt de bundel bestellen door te e-mailen naar [email protected]. Digitaal is de bundel gratis, de gedrukte bundel kost € 5,- inclusief verzendkosten. 

Alle fractievoorzitters van het CDA, in gemeente, Staten en waterschap, hebben in juni 2015 een exemplaar toegestuurd gekregen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.