Behandeling amendementen
De amendementen zullen tussen 10.00-12.30 uur in vier parallelle sessie behandeld worden: discussie én stemming.

Wordt een amendement tijdens de sessies niet met ⅔ meerderheid aangenomen, dan zal het amendement in de middag plenair terugkomen.

Om de stemmen zo nauwkeurig mogelijk te kunnen tellen zal er niet handmatig gestemd worden, maar met stemkastjes. Alleen deelnemers met stemrecht hebben toegang tot het stemsysteem.

Tijdens het plenaire middagdeel (13.30-16.30 uur) zal over de amendementen die tijdens de ochtendsessies niet met ⅔ meerderheid zijn aangenomen opnieuw kort gediscussieerd en vervolgens gestemd worden.

Als over alle amendementen gestemd is, zal het verkiezingsprogramma worden vastgesteld.

Toegang deelsessies:
De vier parallelle sessies staan allemaal in het teken van de amendementen. Er vinden geen andere sessies plaats.

U geeft zich vooraf op voor een sessie. Hierdoor weten we van tevoren hoeveel deelnemers er per sessie zijn en kunnen we rekening houden met de grootte van de zaal, zodat iedereen hopelijk aan zijn/haar deelsessie van voorkeur kan deelnemen.

deelsessie 1. Sterke samenleving (H2.1 t/m H.2.5)
deelsessie 2. Familie&Gezin (H3) + Eerlijke Economie (H5.5 + H5.6)
deelsessie 3. Zorg voor elkaar (H4) + Sterke Samenleving (H2.6)
deelsessie 4. Eerlijke economie (H5.1 t/m H5.4)

Amendementen op de site
Maandag 2 januari 2017, einde middag, zullen de amendementen, voorzien van een pre-advies, op de site worden geplaatst.

Tijdens het verkiezingscongres zullen de amendementen in gedrukte vorm aanwezig zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.