Deelsessies Amendementen: 09.30-11.15 uur

De deelsessies staan in het teken van de amendementen op het verkiezingsprogramma voor Europa. T/m 19 december mochten provinciale afdelingen amendementen indienen bij het landelijk bureau.
Vrijdag 25 januari, einde middag, zullen de amendementen met preadviezen  op de site geplaatst worden en wordt een indeling gemaakt welke amendementen in welke sessie besproken worden.
U kunt 9 februari ter plekke kiezen naar welke sessie u gaat.

Deelsessie Resoluties: 09.30-11.15 uur

Gezien de aard van het verkiezingscongres, verzoeken we u dringend terughoudend te zijn met het indienen van resoluties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.