Parallelle deelsessies amendementen (10.00-12.30 uur)
De amendementen op het verkiezingsprogramma zullen in vier parallelle sessies behandeld worden. In de sessies zal ook gestemd worden. 

deelsessie 1. Sterke samenleving (H2.1 t/m H.2.5)
deelsessie 2. Familie&Gezin (H3) + Eerlijke Economie (H5.5 + H5.6)
deelsessie 3. Zorg voor elkaar (H4) + Sterke Samenleving (H2.6)
deelsessie 4. Eerlijke economie (H5.1 t/m H5.4)

Plenair Programma (13.30-16.30 uur)
Het plenaire programma vindt ‘s middags plaats, met daarin onder meer een kort huishoudelijk deel, het in memoriam, het meditatief moment, discussie en stemming over de overgebleven amendementen en eventueel ingediende resoluties, de speeches van de partijvoorzitter en de lijsttrekker en de officiële start van de Tweede Kamercampagne.

Nieuwjaarsreceptie (16.30-18.00 uur)
Aan het einde van het verkiezingscongres vindt in dezlefde locatie de landelijke nieuwjaarsreceptie van het CDA plaats. Tot 18.00 uur kunt u daar genieten van een hapje en een drankje en veel gelegenheid om te netwerken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.