Ingediende resoluties

Indienen resoluties

Wilt u een resolutie indienen, dan gelden hiervoor de volgende regels:

  1. U kunt een resolutie indienen namens een provinciale afdeling, het CDJA of het CDAV
  2. U kunt een resolutie indienen namens een gemeentelijke afdeling
  3. U kunt een resolutie indienen namens 25 individuele leden.

Uiterste datum indienen resoluties donderdag 18 oktober a.s. uiterlijk 10.00 uur, via resoluties@cda.nl.

U moet voor het indienen van een resolutie gebruik maken van het format (hier te downloaden).

Plaatsing resoluties op de website (www.cda.nl) voorzien van een preadvies: maandag 29 oktober 2018, einde middag. 

Behandeling resoluties

De ingediende resoluties zullen worden besproken in de deelsessie resoluties (tussen 10.00-11.30 uur). Stemming zal alleen plenair plaatsvinden rond 14.30 uur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.