Indienen resoluties

Gezien het karakter van dit verkiezingscongres, willen we u verzoeken zeer terughoudend te zijn met het indienen van resoluties.

Wilt u toch een resolutie indienen, dan gelden hiervoor de volgende regels:

  1. U kunt een resolutie indienen namens een provinciale afdeling, het CDJA of het CDAV
  2. U kunt een resolutie indienen namens een gemeentelijke afdeling
  3. U kunt een resolutie indienen namens 25 individuele leden.

Uiterste datum indienen resoluties donderdag 29 december a.s. uiterlijk 10.00 uur, via resoluties@cda.nl.
U moet voor het indienen van een resolutie gebruik maken van het format (hier te downloaden).
Plaatsing resoluties op de website (www.cda.nl) voorzien van een preadvies: woensdag 11 januari 2017, einde middag.

Behandeling resoluties

Eventueel ingediende resoluties zullen in het plenaire deel worden besproken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.