Stemrecht verkiezingscongres 9 februari 2019

 

U heeft stemrecht als u vóór 15 december 2018 lid bent geworden en uiterlijk op de dag van het congres uw contributie voor 2018 heeft betaald. Leden die na 1 september 2018 lid zijn geworden hoefden voor 2018 geen contributie te betalen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.