Voor het verkiezingscongres heeft u de volgende stukken nodig, u kunt deze downloaden:

Vergaderstukken deel 1;
Hierin zijn onder meer opgenomen het verslag van het partijcongres van 3 november 2019, de stand van zaken aangenomen resoluties, de amendementen op het verkiezingsprogramma met preadviezen en informatie over de kandidaten voor de verschillende bestuursfuncties.

Vergaderstukken deel 2;
Hierin zijn onder meer de resoluties opgenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.