07 juli 2017

Behandeling Voorjaarsnota Provincie Limburg 2017

De coalitieperiode 2015-2019 in Limburg is halverwege. Voor het CDA reden om terug te kijken op de afgelopen twee jaar en de blik te richten op de toekomst. Het CDA ziet dat er nog veel kansen benut moeten worden op het gebied van arbeidsmarkt, sociaal beleid en betere verbindingen met Duitsland, België en de rest van Nederland.

Op vrijdag 7 juli werd de Voorjaarsnota behandeld door de Provinciale Staten. In de Voorjaarsnota wordt op hoofdlijnen een reeks samenhangende ambities en plannen aangekondigd. Het CDA kwam met moties om topsport in Limburg te stimuleren en om burgerinitiatieven te ondersteunen met extra kennis. De meer concrete vertaling hiervan volgt bij de begroting voor 2018. De behandeling van die begroting met de daarbij behorende voorstellen volgt in november.

Tijdens de vergadering heeft fractievoorzitter Mariska Werrij namens de CDA-fractie het woord gevoerd. Klik hier om onze inbreng tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 te lezen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.