30 juni 2021

Aanvullende reactie op presentatie kandidaat-gedeputeerden

Gistermiddag maakte Gouverneur Remkes de namen van de zes kandidaat-gedeputeerden bekend. Een van hen is mevrouw Madeleine van Toorenburg.

Nadat de waarnemend Gouverneur bekend maakte zelf op zoek te gaan naar een interim-bestuur, heeft de heer Remkes onze fractievoorzitter Mariska Werrij in een gesprek gevraagd of in zijn algemeenheid de benoeming van een CDA'er voor de fractie tot een tegenstem zou leiden, en meer in het bijzonder of wij in zouden kunnen stemmen met een voordracht van mevrouw Van Toorenburg. De fractie heeft na beraad te kennen gegeven deze voordracht te kunnen steunen.

Het enige contact dat er met mevrouw Van Toorenburg is geweest, is een kort telefoontje tussen de fractievoorzitter en mevrouw Van Toorenburg geweest na dit gesprek met de mededeling dat de fractie haar eventuele kandidatuur zou ondersteunen. Pas gisteren heeft de fractie vernomen van de feitelijke voordracht van mevrouw Van Toorenburg en de vijf andere kandidaat gedeputeerden.

Wij zien uit naar een goede samenwerking met alle kandidaten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.