05 november 2017

Algemene Ledenvergadering 13 november

Op maandag 13 november vindt de Algemene Ledenvergadering CDA Limburg plaats bij het Connect College, gelegen aan de Populierlaan 1 te Echt. Vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar en om 20:00 uur starten we met het programma, wat tot uiterlijk 22:00 uur zal duren.

De agenda ziet er als volgt uit:

1.       Opening
2.       Vaststelling Jaarstukken 2016 en Begroting 2018
3.       Politieke rondblik
4.       CDA: Partij van én voor de toekomst
5.       Rondvraag
6.       Sluiting

Partij van en vóór de toekomst - uitdaging om mee te denken!
De betrokkenheid van mensen bij de politiek en de interesse voor wat er in een campagne of bij de onderhandelingen gebeurt is groot. Mensen willen meedoen, meedenken, meebeslissen. Echter, alle politieke partijen hebben te maken met een teruglopend ledenaantal. In sommige afdelingen is het moeilijk om voldoende kandidaten te vinden voor de lijst en/of het bestuur. Hoe slaan we de brug en haken we de betrokkenheid van mensen aan? Tijdens onze ALV willen wij samen met u deze brug gaan bouwen vanuit de basis. We gaan met u op zoek naar oplossingsrichtingen, maar stellen elkaar ook de vraag - waarom wordt iemand lid van het CDA? Waarom bent u lid geworden? Neemt u de uitdaging aan?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.