16 mei 2018

Algemene Ledenvergadering CDA Limburg

Op zaterdag 26 mei 2018 van 10.00 tot 12.30 vindt in Hotel Voncken te Valkenburg de Algemene Ledenvergadering van het CDA Limburg plaats. In deze vergadering wordt de lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019 gekozen. Het Algemeen Bestuur van het CDA Limburg heeft Ger Koopmans voorgedragen als lijsttrekker.

De lijsttrekkersverkiezing en andere agendapunten worden voorafgegaan door een themasessie over de Europese Unie en grensoverschrijdende samenwerking. In de voorbereiding op de Europese Parlementsverkiezingen 2019 wil het CDA Limburg namelijk samen met haar leden onderzoeken welke thema’s belangrijk zijn om in het verkiezingsprogramma voor 2019 op te nemen. Tijdens de interactieve sessie krijgen alle aanwezige leden de gelegenheid om met Europees Parlementslid Jeroen Lenaers in gesprek te gaan.

De gehele agenda van de Algemene Ledenvergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Valkenburg (door voorzitter Frans Ehrens en wethouder Claudia Bisschops)
 4. Themasessie over de Europese Unie en grensoverschrijdende samenwerking
 5. Provinciale Statenverkiezingen 2019
  1. Mededelingen
  2. Adviescommissie Lijstsamenstelling
  3. Voorstellen Commissie Verkiezingsprogramma (toelichting door voorzitter commissie)
  4. Stemming over lijsttrekkerschap (gevolgd door speech lijsttrekker)
 6. Nieuws uit de Provinciale Staten en nieuws uit Den Haag
 7. Sluiting

Tussen agendapunt 4 en 5 vindt er een pauze plaats.

Geïnteresseerden kunnen zich via e-mail (m.banens@cdalimburg.nl) inschrijven voor een lunch na afloop. Na deze lunch is het mogelijk om deel te nemen aan een korte rondleiding door Valkenburg.

Let op: ten aanzien van de uitnodiging die via een e-mail naar CDA-leden is uitgegaan, hebben er een tweetal veranderingen met betrekking tot de lunch en de daaropvolgende rondleiding door Valkenburg plaatsgevonden. Allereerst moet vermeld worden dat de lunch (€16,50 p.p.) op eigen kosten is. Leden die zich reeds hebben aangemeld zullen hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld. De rondleiding door Valkenburg wordt daarnaast niet verzorgd door Claudia Bisschops, zoals eerder vermeld, maar door een professionele gids. Leden die zich hebben aangemeld voor de rondleiding zullen ook hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Algemene Ledenvergadering CDA Limburg
Zaterdag 26 mei 2018, 10.00-12.30
Hotel Voncken, Walramplein 1, Valkenburg 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.