10 april 2021

Bericht van de CDA Statenfractie

Vandaag hebben zowel het College van Gedeputeerde Staten als de Gouverneur besloten om hun ontslag in te dienen. Dit na een heftig - en bij vlagen respectloos - tweede debat in Provinciale Staten naar aanleiding van de kwestie IKL/Vrehen en het opstappen van twee gedeputeerden, en na de aankondiging van een motie van wantrouwen door de PVV. 

Zowel het College als de Gouverneur leidden uit de discussie af dat er onvoldoende vertrouwen bestond, en hebben op grond daarvan hun besluit genomen. Daarbij was voor hen het feit dat diverse partijen nu al conclusies wilden trekken terwijl de onderzoeken pas gestart zijn en er dus nog geen volledig beeld van de feiten op tafel ligt een zwaar thema in de afweging. Als CDA-fractie delen wij dat: in onze inbreng heeft fractievoorzitter Mariska Werrij-Wetzels expliciet gesteld dat – in alle emotie over de kwestie zelf – zorgvuldigheid te allen tijde de grondslag moet zijn. Dus eerst onderzoeken, dan beoordelen, dan concluderen en daarna besluiten tot eventuele consequenties. Bij die keuze moet primair en vooral het belang van Limburg en de Limburgers leidend zijn. Helaas dachten de meeste andere partijen daar anders over. 

Wij hebben veel respect voor de keuze van het College, maar vooral ook veel respect voor  de Gouverneur. In de 10 jaar in functie was hij een verbinder, een mensenmens, een Gouverneur voor en tussen alle Limburgers. Dat hij in deze omstandigheden bereid is aan te blijven totdat zijn opvolger is benoemd, tekent en siert hem, en bevestigt het grote verantwoordelijkheidsgevoel dat hij voor Limburg en de Limburgers heeft.

De kwestie IKL/Vrehen zelf heeft tot heel veel emoties geleid in onze fractie. We hebben er enorme buikpijn van en realiseren ons ook dat het handelen van andere CDA’ers ook op ons afstraalt. Wij hebben daarover indringende gesprekken gevoerd met ons CDA-bestuur en daar zijn al stevige maatregelen aangekondigd. Wij zullen als fractie bijdragen aan de discussie binnen onze partij om te doen wat nodig is om kwesties als deze in de toekomst te voorkomen. Want wij weten dat er veel CDA-collega’s in Limburg en daarbuiten zijn die er net zoveel buikpijn van hebben als wij.

Het spreekt voor zich dat wij onze uiterste best zullen doen om het belang van Limburg en de Limburgers te blijven dienen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.