20 oktober 2017

CDA benieuwd naar relatie laaggeletterdheid en bezoek Limburgse bibliotheken

Laaggeletterdheid is een groot probleem als het gaat om maatschappelijke participatie en deelname aan de arbeidsmarkt. Het tegengaan van laaggeletterdheid is onderdeel van de Sociale Agenda van Limburg. Vandaag verscheen op de website 1Limburg het artikel “Limburger minst vaak lid van bibliotheek”. Aanleiding voor CDA-Statenlid Maud Hermans om schriftelijke vragen te stellen.

Uit cijfers van de Koninklijke Bibliotheek blijkt dat Limburgers in vergelijking met de rest van het land het minst vaak lid zijn van een bibliotheek. Het CDA wil graag weten wat de relatie is tussen het lidmaatschap van de bibliotheken en de aanpak van laaggeletterdheid. Daarbij is het interessant om te weten hoe de verhouding is tussen volwassenen en kinderen. Ook is de fractie benieuwd naar het percentage laaggeletterden in Limburg en hoe zich dit cijfer verhoudt tot de percentages in de rest van Nederland.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.