12 januari 2018

Gesteggel over Mijn(water)schade duurt voort

De CDA-fractie in het Limburgs Parlement volgt de (afhandeling) van de mijn(water)schadeproblematiek op de voet. In samenwerking met de lokale fractie van het CDA Kerkrade en de Tweede Kamerfractie heeft onze fractie de problematiek immers al in 2014 op de politieke agenda gezet. Teleurstellend en onbevredigend is de stroperigheid en het voortdurende gesteggel tussen overheden over verantwoordelijkheden.

Op 23 december 2017 publiceerde Dagblad De Limburger dat het ‘botste’ tussen de Provincie Limburg en de gemeente Kerkrade over de realisatie van het Expertisecentrum. Ook de sanering van 59 historische schachten is onderwerp van discussie. Reden voor de CDA-fractie om (wederom) te vragen naar de stand van zaken van het gehele dossier. Het krantenartikel en de vragen die onze Statenleden Mariska Werry-Wetzels en Max Ruiters aan het college van Gedeputeerde Staten hebben gesteld, zijn via de bijlagen integraal in zien.

Krantenartikel Dagblad De Limburger

Schriftelijke vragen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.