13 maart 2019

CDA Limburg presenteert 1,1 Miljoen Bomenplan

Op 13 maart 2019 is het Nationale Boomfeestdag. Bomen leveren een waardevolle, onmisbare bijdrage aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Het CDA Limburg lanceert daarom op 13 maart haar ‘1 Miljoen Bomenplan’ om in de komende acht jaar 1,1 miljoen bomen te planten in Limburg. Als symbolische start van het plan zal op de Nationale Boomfeestdag in iedere Limburgse gemeente een CDA-verkiezingskandidaat een boom planten.

Wat het CDA betreft wordt de ambitie om 1,1 miljoen bomen te planten opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord en het natuurbeleid van de Provincie Limburg. Natuurlijk kunnen we dat niet alleen. Gelukkig zijn er in Limburg vele vrijwilligers en maatschappelijke organisaties, zoals Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL Limburg), Stichting het Limburgs Landschap, Natuurlijk Limburg, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, die zich inzetten voor de natuur. Ook boeren en hun organisaties kunnen een bijdrage leveren. Daarnaast zullen we via de samenwerkingsovereenkomsten met het Waterschap, woningcorporaties, IBA Parkstad en in het kader van stedelijke ontwikkeling aandacht en inzet vragen voor het belang van groen en bomen, niet alleen op het platteland, maar ook in de dorpen en steden. Voor al deze inzet wil het CDA Limburg in totaal €5 miljoen aan middelen reserveren in de komende twee coalitieperiodes.

Het 1 Miljoen Bomenplan is hier te downloaden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.