26 april 2019

CDA Limburg zoekt DB-lid HRM

Ter aanvulling van haar Dagelijks Bestuur is het CDA Limburg op zoek naar een:

Lid Dagelijks Bestuur met als portefeuille Human Resource Management (HRM)

Het Dagelijks Bestuur (DB) is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van het CDA Limburg en is daartoe door het Algemeen Bestuur (AB) gemandateerd. Het DB vertegenwoordigt het CDA Limburg binnen het nationaal partijbestuur en houdt intensief contact met de CDA Statenfractie in Limburg. Het DB zorgt voor de voorbereiding van de besluitvorming en uitvoering van de besluiten van het partijbestuur. Het DB neemt beslissingen in spoedeisende gevallen, waarbij het namens het partijbestuur optreedt.

Het DB-lid:

  • is in de eerste plaats gericht op het verder uitbouwen en onderhouden van een bloeiende CDA-afdeling in Limburg;
  • is geïnteresseerd in het reilen en zeilen van provinciale politiek;
  • is initiatiefrijk en staat open voor nieuwe ideeën;
  • is tevens scholingsconsulent voor CDA Limburg;
  • heeft een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
  • is zorgvuldig en is in staat overzicht te houden over voortgang van processen;
  • is gericht op samenwerking met andere bestuursleden, met de Statenfractie en met de gemeentelijke afdelingen.

Taken:

Het DB-lid HRM zorgt voor een adequaat en aantrekkelijk opleidingsprogramma. In samenwerking met het Steenkampinstituut wordt er gekeken naar een optimale afstemming van aanbod en vraag, met als doel om zoveel mogelijk CDA’ers in Limburg te enthousiasmeren om zich verder te ontwikkelen binnen de partij en zodoende voldoende potentiële politici op te leiden. Het verbreden van de ideologische basis en het uitbouwen van de ‘kweekvijver’ behoren tot de belangrijkste taken.

Reageren?

Reacties, voorzien van een curriculum vitae en motivatiebrief, kunnen tot en met vrijdag 17 mei 2019 per e-mail worden toegestuurd aan Maurice Banens (m.banens@cdalimburg.nl). Een uiteindelijke kandidaat wordt voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het CDA Limburg op zaterdag 22 juni 2019. Tijdens deze ALV wordt het nieuwe DB-lid gekozen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.