01 juni 2018

CDA Regiobijeenkomst Westelijke Mijnstreek

Maandag jl. is er via een e-mail aan leden uit de Westelijke Mijnstreek gecommuniceerd dat de CDA Regiobijeenkomst Westelijke Mijnstreek die voor aanstaande zaterdag gepland stond geen doorgang zou vinden. Over een nieuwe datum voor de regiobijeenkomst zouden leden, zodra deze bekend zou zijn, zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. Inmiddels is deze nieuwe datum bekend. 

Op zaterdag 30 juni vindt de CDA Regiobijeenkomst Westelijke Mijnstreek plaats in Gasterie Dobbelsteyn, gelegen aan de Kerkstraat 23 te Doenrade. De regiobijeenkomst start om 09.30 – met inloop vanaf 09.00 – en zal tot ca. 11.30 duren. 

Bij de bijeenkomst zullen Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch en gedeputeerde Hubert Mackus spreken. Hierbij staat de actuele landelijke en provinciale politiek centraal. Als vanzelfsprekend zullen het Tweede Kamerlid en de gedeputeerde ook vragen vanuit het publiek beantwoorden.

Na de regiobijeenkomst krijgen aanwezigen de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij het project Warblingshuis. Het Warblingshuis is een monumentale vicariaatswoning die binnenkort wordt gerenoveerd. De Provincie en de gemeente dragen hier mede aan bij. Twan Schevers, fractievoorzitter van de gemeentelijke afdeling van het CDA, zal, samen met de heer Lou Smeets van de Limburgse Monumentenstichting, een korte toelichting op dit project geven. Omstreeks 12.00 zal het aanvullende programma ten einde lopen. 

De CDA Regiobijeenkomst Westelijke Mijnstreek is een openbare bijeenkomst. Naast CDA-leden zijn alle andere geïnteresseerden dan ook van harte welkom!

CDA Regiobijeenkomst Westelijke Mijnstreek
Zaterdag 30 juni 2018, 09.30-11.30
Gasterie Dobbelsteyn, Kerkstraat 23, Doenrade
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.