Statenfractie CDA
28 oktober 2019

CDA wil actieplan (senioren)woningen in leegstaande winkelpanden

Afgelopen vrijdag werd in de commissie Ruimte, Landbouw en Natuur het Kader kwaliteit Limburgse Centra besproken. Dit is een voorstel om een kwaliteitsimpuls te geven aan de centra van Limburgse dorpen, wijken, buurten en steden. Het CDA ziet graag dat de beschikbare middelen ingezet worden om leegstaande winkel- en kantoorpanden in middelgrote en kleinere kernen om te zetten naar bijvoorbeeld seniorenwoningen.

Waar het gaat om ruimtelijke kwaliteit in de centra is het CDA van mening dat de leegstand van winkelpanden en kantoorruimtes het meest hinderlijk en ontsierend zijn. Dit is een knelpunt, een doorn in het oog van velen. Niet alleen zijn leegstaande panden lelijk in het straatbeeld, maar ook leidt de leegstand tot verpaupering en onveilige situaties.

Het CDA ziet graag dat de beschikbare middelen ingezet worden om leegstaande winkel- en kantoorpanden in middelgrote en kleinere kernen om te zetten naar bijvoorbeeld seniorenwoningen.

Het CDA verwacht niet dat leegstaande winkelpanden of kantoren in kleine en middelgrote centra snel weer in gebruik genomen zullen worden. Wij zien de oplossing veel meer in meer permanente oplossingen, zoals het omzetten naar de functie wonen.

Als lege winkelpanden omgebouwd worden naar woningen voor bijvoorbeeld senioren, dan zien wij daar een hele grote win-win situatie in: er komen meer woningen voor de doelgroep senioren, waardoor zij ruimte maken op de woningmarkt voor doorstroom van andere doelgroepen en bovendien is de ligging van de locaties op gunstige plekken voor deze doelgroep, namelijk ín de centra. Door de omvorming van winkels waar geen behoefte meer aan is naar wonen werken we ook aan inbreiding in plaats van uitbreiding en voorkomen we verdere achteruitgang van het straatbeeld.

Wij willen graag een actieplan hierop, waarbij de focus wat ons betreft ligt op de kleinere en middelgrote centra. Wij roepen Gedeputeerde Staten op om met gemeenten, maatschappelijke partijen, vastgoedpartijen en vooral ook met burgers samen aan initiatieven te werken die leegstand aanpakken in ruil voor woningbouw.

Ingrid Voncken-Janssen
Lid Provinciale Staten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.