01 juni 2017

CDA wil einde aan bureaucratische rompslomp schutterijen

De Limburgse CDA-fractie wil een einde aan de bureaucratische rompslomp rondom het gebruik van exercitiewapens op straat door schutterijen. Statenlid Jeu Titulaer heeft over dit onderwerp schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. De aanleiding is de situatie in Vaals, waar de burgemeester gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om de schutterijen in zijn gemeente permanent permissie te verlenen om met exercitiewapens op straat te mogen komen.

De CDA-fractie wil graag weten of het college de opstelling van de burgemeester van Vaals deelt en of zij een ondersteunende rol kan vervullen richting andere Limburgse gemeenten, zodat zij dit voorbeeld kunnen volgen. Statenlid Titulaer geeft aan dat de in Vaals gebruikte oplossing een zeer praktische is en de schutterijen verlost van veel bureaucratische rompslomp. Het behoud van de Limburgse tradities wordt zo vereenvoudigd.

Naast deze praktische oplossing voor de schutterijen wil het CDA weten of er meer beleidsterreinen zijn waar deze aanpak voor verenigingen tot minder bureaucratie kan leiden. Indien er voorbeelden beschikbaar zijn, dan wil het CDA graag dat hier een analyse van wordt gemaakt en dat deze zich niet alleen beperkt tot schutterijen, maar ook tot andere verenigingen en Limburgse tradities.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.

Foto: Jos Hebben

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.