14 november 2022

De wolf dient beheerd te worden

Het CDA Limburg maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de opkomst van de wolf. Bijna dagelijks bereiken ons berichten en filmpjes over dieren die door de wolf zijn aangevallen. Met name schapenhouders en paardenhouders zijn zeer ongerust. Intussen zien we in heel het land dat steeds meer mensen zich uitspreken om de wolf te beheren. We hebben een verantwoordelijkheid om dieren en mensen te beschermen tegen de wolf. Gezien de toenemende problematiek is het wat ons betreft nu tijd voor actie.

Daarom heeft het CDA op 11 november in de Statenvergadering een motie ingediend. Daarin wordt GS onder andere opgeroepen om samen met de provincies Friesland en Drenthe bij de minister duidelijk te maken dat de situatie op het platteland onhoudbaar wordt en dat derhalve de wolvenpopulatie beheerd dient te worden. Daarnaast roepen we op om zich via het Rijk in te zetten op een lagere beschermingsstatus van de wolf.


Bij het stemmen staakte de stemming omdat er 21 statenleden voor en 21 statenleden tegen de motie waren. Daarom wordt de motie in de Statenvergadering van december opnieuw in stemming gebracht. Dit wordt dus vervolgd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.