02 oktober 2017

Een historisch moment...

Een historisch moment: Eerste Kamerleden debatteerden tijdens de Statenvergadering van vrijdag jl. rechtstreeks met de Statenfracties over de grenseffectentoets. Het debat vond plaats in navolging van een bezoek van Provinciale Staten aan de Eerste Kamer in 2016 waarbij reeds vanuit Limburg aandacht werd gevraagd voor een dergelijke toets. Namens het CDA was onze senator Ria Oomen aanwezig om haar bespiegelingen op de grenseffectentoets te geven. Wist u dat zij al in de jaren 90 in het Europees Parlement als rapporteur aandacht vroeg voor een dergelijke toets binnen sociale wetgeving?

Namens Provinciale Staten vroeg Joost van den Akker als inleider aandacht voor zaken als onder andere eventuele vrachtwagentol, grensoverschrijdend bellen en grensoverschrijdende criminaliteit. Daarbij wees hij ook op de plannen die Eurocommissaris Cretu recent heeft gepresenteerd, waarin de grensregio’s in hun kracht worden gezet en ook Limburgse best-practices zoals de wederzijdse kwalificatie-erkenning in de Euregio Maas-Rijn en het Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility (ITEM) uitdrukkelijk als voorbeeld worden aangehaald.

Namens het CDA heb ik in het bijzonder aandacht gevraagd voor de gevolgen die de Rijksbezuinigingen hebben gehad op  de taken van politie in Limburg. Een grenseffectentoets had hier soelaas kunnen bieden wanneer grensoverschrijdende criminaliteit expliciet in ogenschouw was genomen. Vorig jaar bleek al dat de oplossingspercentages van misdrijven laag zijn en recent lazen we dat de normtijd bij spoedmeldingen nergens in Limburg worden gehaald. Grensoverschrijdende criminaliteit kan alleen harder worden aangepakt met meer mankracht en middelen. Het CDA ondersteunt dan ook die oproep van de Limburgse burgemeesters aan de nieuw te vormen coalitie. We vroegen de Gouverneur ook zijn handtekening onder de brief te plaatsen en hij verzekerde ons dat dit reeds was gebeurd.

Tot slot: of er nu wel of geen formele grenseffectentoets komt, een volksvertegenwoordiger zou altijd rekening moeten houden met de uitwerking van plannen op grensregio’s. Dat beroep doen we bij deze nog maar een keer opnieuw.

Mariska Werrij-Wetzels

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.