01 oktober 2017

Financiering Toverland

Toverland gaat haar park een flink stuk uitbreiden. Daarvoor worden investeringen gedaan in een orde van grootte van meer dan € 25 miljoen. Aan de Provincie is gevraagd om deze investeringen mee te financieren.

Het CDA is een groot voorstander van het inzetten van de financiële middelen van de Provincie in de Limburgse economie. Goed voor bedrijven en werkgelegenheid en goed voor het rendement van de eigen geldmiddelen. De Provincie verstrekt hier een achtergestelde lening van € 2 miljoen waarbij ook het MKB-Leningenfonds en LIOF participaties achtergestelde leningen verstrekken onder gelijke condities. De toetsing is daardoor ook 3x gedaan. De degelijke toetsing en het marktconforme tarief -dat door de EU ook wordt vereist- maakt het ook financieel een verantwoorde investering voor de Provincie. Let wel, het gaat nota bene om leningen, niet om subsidies! 

Door de financiering kan Toverland nu beginnen met haar uitbreiding. Belangrijk daarbij is dat door de Provinciale financiering het mogelijk wordt gemaakt dat een toonaangevend bedrijf een nieuwe investering kan doen die goed is voor blijvende werkgelegenheid en een impuls voor de toeristisch-recreatieve sector in Noord-Limburg.

Jeu Titulaer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.