14 december 2017

Geen bouwstop geitenhouderijen

De eerste rapporten Veehouderij en Gezondheid Omwonenden roepen veel vragen op. Er werd een statistisch verband gevonden tussen geitenbedrijven en longontsteking, maar een verklaring ontbreekt nog. Het  blijkt dat mensen die in de buurt van geitenbedrijven wonen meer kans hebben op longontsteking dan mensen die verderop wonen. 'Het betreft enkele duizenden gevallen per jaar op basis van de laatst beschikbare cijfers uit huisartsendossiers'.

Wij als CDA hebben gepleit voor aanvullend onderzoek omdat wat ons betreft aan de volksgezondheid niet getornd mag worden.  In dit vervolgonderzoek wordt getoetst of het wel terecht is dat er een verband gelegd wordt tussen geiten en longontsteking. Allereerst wordt gekeken of de gevonden relatie ook in latere jaren wordt teruggevonden. Dit onderzoek is al begonnen en zal halverwege 2018 worden opgeleverd.

Wij wachten de resultaten van dit onderzoek af; de CDA-fractie wil eerst weten wat de precieze oorzaak van het verband is alvorens er maatregelen worden getroffen. Een bouwstop op dit moment vinden wij prematuur en zorgt ervoor dat er geen innovatie meer mogelijk is. We vragen juist een actieve bijdrage vanuit de sector om de risico’s te beperken. Geen paniek voetbal maar alleen een discussie voeren op basis van de juiste feiten en aan de hand hiervan passende maatregelen nemen.

John Verhoijsen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.