07 november 2017

Handhaving in de groene ruimte

Als CDA krijgen we verontrustende signalen over toename van overlast in het buitengebied en in de groene ruimte in het bijzonder. De capaciteit van de politie verminderd terwijl de overlast op het platteland toeneemt.  Toezicht en handhaving is cruciaal in het kader van leefbaarheid en de veiligheid. Zo zien we in de natuurgebieden meer stroperij en afvaldumping . Het blijft daarom zaak om  als provincie mensen met de juiste bevoegdheden in ons buitengebied in te zetten.

Onder oud-gedeputeerde Vrehen is de Groene Brigade in het leven geroepen. Mensen die op het gebied van strafrecht kunnen en mogen optreden.  Juist  dat maakt de Groene Brigade uniek in Nederland. Wij maken ons hard voor het in stand houden van de Groene Brigade; vandaar dat wij een motie indienden die unaniem in de Staten is aangenomen.

Als CDA zetten we verder in op nauwe samenwerking met de Wildbeheereenheden en de Terreinbeherende organisaties (TBO’s). Samenwerking op het gebied van handhaving en toezicht is noodzakelijk. Alleen op die manier houden we een leefbaar buitengebied en  kunnen wij en de generaties na ons blijven genieten van de prachtige natuurgebieden in ons Limburgse Land. Voor meer informatie kunt u ten alle tijden contact met mij opnemen.

Rudy Tegels
Telefoon: 06 5363 6620

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.