06 november 2017

Herijking beleid woningmarkt

De woningmarkt is volop in beweging. Mede door de aantrekkende economie en een sterke toename van het aantal arbeidsmigranten zien we op meerdere plekken dat er spanning ontstaat op de woningmarkt. Bovendien daalt het aantal inwoners in tegenstelling tot de verwachting niet. In 2016 zagen we zelfs een lichte toename van het aantal inwoners in Limburg.

Het aanbod van woningen sluit echter slecht aan bij de vraag. Dit leidt ertoe dat woningen vaak boven de vraagprijs worden verkocht, een uitermate ongezonde situatie. In de huursector is het aanbod onvoldoende afgestemd op de vraag. In de koopsector is er een toenemend overschot van deels verouderde woningen die niet meer aansluiten bij de vraag. Bovendien sluiten de koop- en huursector niet op elkaar aan. In het provinciaal beleid  ligt een zwaar accent op de huurmarkt. De huurmarkt moet bediend worden, maar dit mag niet ten koste gaan van het bevorderen van het eigen woningbezit.

Wij vinden dat het provinciaal bestuur zich actief moet blijven inzetten met instrumenten voor de middenklasse, bijvoorbeeld met de startersregeling, die het kopen van een eigen woning beter bereikbaar maakt. Tijdens de begrotingsbehandeling hebben we als CDA-fractie samen met andere partijen de motie ‘beweging op de grondmarkt’ ingediend, een motie die oproept om de knelpunten in beeld te brengen. De spanning op de woningmarkt wordt Statenbreed onderkend en de motie werd unaniem aangenomen. Wij gaan er van uit dat het provinciaal bestuur snel overgaat tot actie. Wij zullen het in ieder geval nauwgezet volgen.

John Verhoijsen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.