18 december 2018

Jeu Titulaer ontvangt Euregiorozet

CDA-Statenlid Jeu Titulaer heeft de Euregiorozet ontvangen. De Euregiorozet is een onderscheiding voor degenen die zich exceptioneel voor de Euregio Maas-Rijn hebben ingezet. Titulaer deed dat onder andere in de rol van lid en voorzitter van de Euregioraad, maar bovenal door zich in Provinciale Staten structureel in te zetten voor buurtaalonderwijs en grensoverschrijdende treinverbindingen.

Een tekenend voorbeeld van zijn structurele inzet voor grensoverschrijdende treinverbindingen is zijn initiatiefvoorstel De Limburg Lijnen, daterende van december 2012. Dit initatiefvoorstel had betrekking op de langetermijnambities voor het openbaar vervoer. Met het voorstel liep Titulaer vooruit op de december 2016, toen een nieuwe Limburgse concessie van kracht werd. Rond diezelfde periode begon echter ook de nieuwe concessieperiode voor het Euregiobahn-netwerk, en dát bood volgens Jeu Titulaer 'unieke kansen' om op 'eigen kracht' een 'systeemsprong in het openbaar vervoer' te maken. Het initiatiefvoorstel had als doel om te komen tot 'één (provinciegrens) overstijgende multimodale concessie'. In het voorstel waren niet alleen lokale en regionale busverbindingen opgenomen, maar onder andere ook stoptreindiensten tussen Aken en Luik. 

Jeu Titulaer maakt inmiddels al vier periodes deel uit van Provinciale Staten. Hij zet zich echter tot op de dag van vandaag in voor de Euregio. Zo stelde Titulaer op 30 oktober j.l. nog schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de 'Drielandentrein' Aken-Maastricht-Luik. De vragen kwamen tot stand naar aanleiding van de berichtgeving over het voorlopig niet doorrijden van de trein tot aan Luik, waardoor de trein in feite maar een 'Tweelandentrein' zou zijn. In de vragen schrijft Titulaer dat de Drielandentrein voor het CDA, en voor hemzelf in bijzonder, 'bijzondere aandacht' heeft. De vragen zijn via deze link in hun geheel terug te lezen.

De Euregiorozet werd uitgereikt door Regierungspräsident van Regierungsbezirk Köln Gisela Walsken en Limburgs eigen gouverneur Theo Bovens. Op Twitter heeft Titulaer reeds aangegeven 'zeer vereerd' met de toekenning van de rozet te zijn. 

Jeu, van harte gefeliciteerd!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.