30 juni 2017

Josephine Dols beëdigd als Statenlid

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op vrijdag 30 juni 2017 is Josephine Dols beëdigd als Statenlid namens het CDA. Josephine is opvolger van Sara Giesen, welke haar Statenlidmaatschap tijdelijk heeft neergelegd in verband met haar zwangerschapsverlof.

Josephine Dols neemt de werkzaamheden van Sara Giesen waar en zal vanuit die hoedanigheid zitting nemen in de commissie financiën, economische zaken en bestuur. De CDA-fractie heet haar van harte welkom en wenst haar veel succes bij het invullen van het Statenlidmaatschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.