24 mei 2018

Kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen 2019

Beste CDA-leden,

Graag nodig ik jullie uit om mee te doen aan de procedure om lid te worden van Provinciale Staten. Het CDA Limburg wil volgend jaar namelijk een sterk team van gemotiveerde kandidaten voorstellen. We willen ruim baan geven aan mensen die betrokken zijn en kennis van zaken hebben. Het doel is om een kieslijst samen te stellen van mensen die de ambitie hebben om Limburg te verbeteren. De eerste stap daarbij is het winnen van de Provinciale Statenverkiezingen 2019.

Als je lid bent van het CDA (of in uitzonderlijke gevallen ook als je nog geen lid bent) kun je jezelf melden. We hebben uiteraard hoge verwachtingen: kandidaten onderschrijven het gedachtegoed van onze partij en voldoen aan de profielschets, die te vinden is onder het kopje Verkiezingen 2019 op deze website of via deze link. Maar we zoeken vooral ook mensen met ambitie en ideeën; mensen die het verschil maken. Graag zien we die ambitie terug in een motivatiebrief en een cv.

Ook aan gemeentelijke afdelingen is de vraag gesteld om mensen voor te dragen. Deze voordracht geldt voor ons als een belangrijke steunbetuiging. Voor de helderheid: uiteindelijk zal deze voordracht moeten leiden tot een persoonlijke kandidaatstelling met cv en motivatie, zodat de vertrouwenscommissie goed inzicht krijgt in de kandidaten op de groslijst.

De sluitingstermijn voor de kandidaatstelling is 11 juni 2018. Sollicitaties kunnen worden aangeboden via e-mail (info@cdalimburg.nl) of via de post (CDA Limburg, Postbus 1362, 6201 BJ Maastricht).

Ik hoop op een zo moeilijk mogelijk keuzeproces.

Vriendelijke groet,

Harold Schroeder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.