05 oktober 2017

Kansen voor de regio via MAA

De CDA-fractie in Provinciale Staten hecht veel belang aan het optimaal benutten van Maastricht Aachen Airport. In september 2015 riep Statenlid Max Ruiters Gedeputeerde Staten en daarmee de Tweede Kamer op om in te zetten op de mogelijkheden van Maastricht Aachen Airport. Samen met CDA Beek en woordvoerder Martijn van Helvert blijft het onderwerp steeds actueel en op de landelijke politieke agenda. Ruiters riep de Staatssecretaris in 2015 al op om de bestaande lengte van de landingsbaan van 2750 meter volledig te benutten. Nu wordt maar 2500 meter benut. Door gebruik te maken van de gehele lengte kunnen andere en zwaardere vliegtuigen landen en opstijgen die grotere vluchten kunnen maken. Hiermee wordt het vliegveld aantrekkelijker voor meerdere maatschappijen. Dus niet meer asfalt maar gebruik maken van het asfalt dat er al ligt. Binnenkort verwachten we de goedkeuring van het ministerie.

Motie vracht
Woensdag 4 oktober 2017 heeft Kamerlid Martijn van Helvert een groot succes geboekt voor regionale luchthavens. Samen met andere indieners heef hij een aantal moties ingediend met een goed resultaat voor Maastricht Aachen Airport. Binnen de bestaande normen kan Maastricht Aachen Airport dienen om meer vracht naar MAA te halen ipv Schiphol. Dit is goed nieuws voor de regionale ontwikkeling en voor het vliegveld. De “motie vracht” die Martijn van Helvert c.s. indiende is door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer omarmt.

Laboratoria
Het CDA blijft nog steeds voorvechter van het gebruik maken van laboratoria in de omgeving voor de keuring van versproducten. De regelgeving schrijft voor dat versproducten die middels vliegtuigen aankomen op Maastricht Aachen Airport gekeurd moeten worden in een laboratorium in Wageningen. Voordat de goederen vanuit Beek naar Wageningen gaan én gekeurd zijn, is de ‘versheid’ van bijvoorbeeld bloemen niet meer aanwezig. Niet interessant voor maatschappijen dus om versproducten te vervoeren via MAA. Wrang blijft het dat Limburg op Chemelot en bij de Universiteit Maastricht zeer hoogwaardige laboratoria heeft maar dat die niet door het Ministerie zijn goedgekeurd om goederen te keuren. Dit voorrecht is nog alleen bij Wageningen. Het CDA blijft strijden om ook in Limburg een gecertificeerd keuringsstation te hebben waardoor wellicht ook luchthavens uit Luik, Eindhoven en Keulen gebruik kunnen maken van de kennis in onze regio.

Reageren? Onze woordvoerder MAA is Max Ruiters, mpp.ruiters@prvlimburg.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.