19 februari 2021

Martijn van Helvert

“Ik ben thuis in Limburg maar wil voor u aan de bal blijven in Den Haag!”

 

 

 

 

Ik woon in Sittard samen met Yvonne en onze kinderen. Ik zet mij dagelijks in om voor hun generatie ons “thuis” mooier achter te laten. Mijn Limburgse wortels verloochen ik daarom nooit. Limburg staat in Den Haag letterlijk op afstand. Bij het verdelen van gelden op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, politie, infrastructuur, zorg en onderwijs, wordt Limburg wel eens tekort gedaan. Daarom vind ik het belangrijk om juist dáár het Limburgse belang te behartigen.

Ik mag alweer zes jaar uw volksvertegenwoordiger in de kamer zijn. In deze periode heb ik o.a. een fundamentele bijdrage kunnen leveren aan het behoud van VDL NedCar en heb ik me ingezet voor regiogebonden extra politiecapaciteit en grensoverschrijdend openbaar vervoer, de komst van geluidsschermen langs de A79, het naar voren halen in de planning van de verbreding van de A2 en het behoud van de Limburgse Streektaal. Een breed pallet, want ik vind alle thema’s die Limburg raken belangrijk.

Deze ervaring wil ik inzetten om ook de komende 4 jaar de korte lijn te blijven houden tussen de Limburgers en de Haagse politiek. Ik zal daarbij  vooral inzetten op meer bouwen, meer bomen, meer bewegen, meer banen, een betrouwbaardere overheid en het beter beschermen van de kwetsbaren in onze samenleving.

Hierbij moeten we maatschappelijk initiatief waarderen en belonen. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan onze samenleving.

Met uw stem ben ik ook na 17 maart uw Limburgs tweede kamerlid. Stem daarom Martijn van Helvert, CDA, plek 25!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.