14 juni 2017

Netwerkbrunch Lekker Venlo

Dit jaar organiseert het CDJA Limburg voor de vijfde keer een Netwerkbrunch in het kader van Lekker Venlo. Deze zal op zondag 18 juni plaatsvinden in het paviljoen van Restaurant Bruiz! op het terrein van Lekker Venlo in het Julianapark.

Het onderwerp van de Netwerkbrunch dit jaar is "Limburg". Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om vanaf 13.00 uur met een hapje en een drankje meer inzicht te krijgen in dit thema en het gesprek aan te gaan met verschillende sprekers en elkaar over dit brede onderwerp.

Opgeven kan door een mail te sturen naar limburg@cdja.nl en de eigen bijdrage van €12,50 over te maken op rekeningnummer: NL64 RABO 0136491677 t.n.v. CDJA afdeling Limburg, o.v.v. uw naam en netwerkbrunch. Opgeven en overmaken van de eigen bijdrage kan t/m donderdag 15 juni.

Uiteraard is een hogere bijdrage altijd welkom en zal ten goede komen aan deze en andere activiteiten van het CDJA Limburg!

We hopen u op 18 juni te mogen begroeten in Venlo. Introducés zijn uiteraard van harte welkom!

Bestuur CDJA Limburg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.