06 maart 2018

Openbaar vervoer in het noorden moet beter!

Buslijn 83 is een drukke en belangrijke busverbinding tussen Venlo en Nijmegen in het noorden van de provincie Limburg. Vanuit de gemeenten Bergen, Gennep en Mook & Middelaar maken dagelijks vele reizigers gebruik van de busverbinding om richting Nijmegen te komen. De lijn wordt intensief gebruikt door scholieren, maar ook veel andere mensen, zowel zakelijk als privé. Buslijn 83 gaat bij Molenhoek de provinciegrens over richting Malden en Nijmegen. De wegen richting Nijmegen slibben de laatste tijd vanwege toenemende verkeersdrukte, steeds verder dicht.

Als we in Limburg gebruikmaking van het openbaar vervoer willen blijven stimuleren moet het openbaar vervoer een beter alternatief vormen ten opzichte van het autoverkeer. Tot op heden is dat niet het geval. Bussen moeten net zo goed achteraan in de file richting Nijmegen aansluiten. Met alle vertraging van dien. Dat moet anders.

Ook moet er een einde gemaakt worden aan de praktische problemen waarmee reizigers te maken krijgen omdat lijn 83 wordt uitgevoerd door Arriva voor Limburg en Breng voor Gelderland. Een goed openbaar vervoer is essentieel voor het leefbaar houden van de dorpen in de kop van Noord-Limburg. Mede namens collega Statenlid Rudy Tegels heb ik daar, naar aanleiding van de overleggen die regelmatig tussen de CDA-afdelingen van Gennep, Mook en Bergen plaatsvinden, nadrukkelijk aandacht voor gevraagd bij het college van Gedeputeerde Staten.

Hennie Nillesen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.