05 maart 2018

Plotselinge verdwijning klachtenmeldpunt EIKpunt vormt aanleiding tot vragen CDA

De CDA-Statenleden Maud Hermans en Mariska Werrij-Wetzels hebben schriftelijke vragen ingediend over de plotselinge verdwijning van de afdeling Ervaringen Informatie Klachten (EIKpunt) van het Huis voor de Zorg. EIKpunt is per februari 2018 opgeheven. De CDA-fractie stelt dat het niet zo kan zijn dat de afdeling EIKpunt van de een op de andere dag van de aardbodem is verdwenen. 

Hermans en Werrij-Wetzelfs vragen wanneer de beslissing tot opheffing van EIKpunt genomen is, waarom de beslissing genomen is en door wie deze beslissing genomen is. Ook bekommert de CDA-fractie zich om de personeelsleden van EIKpunt door onder andere te vragen of deze elders zijn ondergebracht. Tevens vraagt de fractie waar burgers nu, na de opheffing van EIkpunt, terecht kunnen voor een dergelijke begeleiding. Als laatste vraagt het CDA het college wat de financiële gevolgen van de opheffing van EIKpunt zijn. Het Huis voor de Zorg wordt namelijk door de Provincie gesubsidieerd. Ook EIKpunt werd mede mogelijk gemaakt door de Provincie.

De schriftelijke vragen zijn hier terug te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.