04 september 2018

Programmacommissie vraagt input leden

Beste CDA-leden,

Maart 2019 lijkt wellicht nog ver weg. De voorbereidingen op de Provinciale Statenverkiezingen zijn echter al in volle gang. Zo is de programmacommissie reeds bezig met het opstellen van het conceptverkiezingsprogramma.

De commissie is benieuwd naar mogelijke input van leden van het CDA Limburg. Daarom leggen we u de volgende vragen voor: 

  1. Wat is uw droom voor Limburg? 
  2. Welk provinciaal thema vraagt volgens u om een oplossing en hoe zou die oplossing er uit kunnen zien? 

Uw reactie kunt u mailen naar Maurice Banens (m.banens@cdalimburg.nl). Een bondige uitwerking wordt op prijs gesteld. Reacties die uiterlijk 21 september zijn aangeleverd worden meegenomen in de daaropvolgende bijeenkomst van de programmacommissie.

We kijken uit naar uw respons!

Namens de programmacommissie van het CDA Limburg,

Met vriendelijke groet,

Maud Bouwman
Voorzitter programmacommissie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.