12 november 2017

Project Maaslijn moet gered worden!

Sinds lange tijd ijvert het CDA voor verbetering van de spoorlijnen in Limburg. Dat is namelijk goed voor de reizende burgers, goed voor de economie en goed voor aantrekkingskracht van Limburg. In 2008 en 2012 heeft het CDA eigen Initiatiefvoorstellen voor het spoor in Provinciale Staten ingediend. Het laatste -De Limburg Lijnen- leverde de blauwdruk voor de huidige OV-concessie in Limburg en de ambities om ons OV-netwerk uit te breiden tot de TGV-stations over de grens. Ook zat in dit voorstel opgenomen de ambitie om nieuwe stations te openen en een sneltrein te realiseren tussen Roermond en Nijmegen. Gedeputeerde Patrick van der Broeck is destijds met de uitvoering van deze ambities aan de slag gegaan en dat leidde tot een veelheid aan acties zoals de Drielandentrein, spoorverdubbeling tussen Heerlen en Landgraaf en electrificatie van Landgraaf-Herzogenrath. Het grootste project waar hij mee aan de slag ging was de aanpak van de Maaslijn. Dit project bestaat uit een versnellingspakket van betere wissels, stukken dubbelspoor, betere beveiliging etc, de electrificatie van de lijn, en de aanleg van station Grubbenvorst-Greenport Venlo (GGV). Hiervoor is in 2016 een kredietbesluit genomen van € 164 mio waarvan de Provincie Limburg maar liefst € 65 mio voor haar rekening neemt. 

In het voorjaar kwam gedeputeerde Hubert Mackus helaas met het wijzigingsvoorstel om het station GGV uit het project te halen vanwege budgetoverschrijdingen. Deze overschrijdingen zijn ontstaan doordat het Rijk in eerste instantie een toezegging incl. btw had gedaan en daarna excl. btw, (een nieuwe financieringssystematiek dus waardoor per saldo een nadeel ontstaat) en doordat Prorail achteraf met de eis kwam dat benodigde opstelsporen ten laste van het project kwamen. Al met al een tekort van € 14 mio. Vanuit PS hebben we daar een halt toe geroepen te meer omdat de uitvoering van de plannen al in een vergevorderd stadium zijn en de betrokken inwoners van Grubbenvorst zich overdonderd voelden. Belangrijkste argument is echter dat bij het project station GGV een stuk spoor verdubbeld wordt dat weliswaar voor de relatief hoge kosten zorgt maar juist het lange termijndoel van de sneltrein, een flink stuk dichterbij brengt. GS is derhalve verzocht te komen met alternatieven. Dat heeft in zoverre goed gewerkt dat een alternatief is uitgewerkt met nog een stuk extra dubbelspoor en desondanks een lager tekort van nog € 11 mio. Op 10 november lag het stuk opnieuw voor in Provinciale Staten, maar helaas nog steeds met het voorstel om het station te schrappen. GS wil het tekort namelijk niet voor haar rekening nemen. Wij hebben daarom uiteindelijk een amendement ingediend gesteund door een meerderheid in de Staten, om het station te handhaven in het project. De voorwaarde daarvoor is wel dat het Rijk haar verantwoordelijkheid neemt en een substantieel deel alsnog financiert. De bal ligt daarvoor in de Tweede Kamer. Met de term ’substantieel’ doen we nog weer een extra handreiking richting het Rijk en de Tweede Kamer om alsnog een deel vanuit de Provincie te financieren ondanks dat het om Rijksinfra gaat en het Rijk de tekorten veroorzaakt. Dat moet toch hopelijk de Tweede Kamer over de streep trekken om het project te redden!

Jeu Titulaer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.