18 december 2017

Provinciale Staten stemmen in met erfpachtkader

Provinciale Staten heeft in de vergadering van 15 december ingestemd met een voorstel van Gedeputeerde Staten om kaders vast te stellen voor financiering door middel van erfpacht.

Dit zogenaamde Erfpachtkader geeft een aantal piketpalen waarbinnen de Provincie dit financieringsinstrument kan inzetten. Met name voor grondgebonden investeringen kan het ter beschikking stellen van ondergrond door de Provincie via een erfpachtconstructie de doorslaggevende factor zijn om dergelijke investeringen rond te krijgen.

De rente in de vorm van erfpachtcanon is echter mede vanwege Europese richtlijnen, marktconform. Dat betekent dat ook het financieel rendement voor de Provincie gunstig afsteekt ten opzichte van de obligaties waar de Provincie nu in belegt. Er ontstaat dus een win-win-win situatie: goed voor de onderneming, goed voor de economie en goed voor de provinciale financiën. We hebben dus van harte ingestemd.

Jeu Titulaer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.