30 september 2017

Randweg Nederweert

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 29 september stond de Randweg N266 te Nederweert op de agenda. Het voorstel was om te komen tot een nieuwe projectopdracht. Dit dossier kent een moeilijk verloop, omdat er geen meerderheid meer is voor de keuzes die in het verleden zijn voorgesteld, namelijk de keuze tussen het opwaarderen van de huidige weg en de aanleg van een nieuwe randweg rondom Nederweert.

Er is nu een nieuwe projectopdracht geformuleerd die op hoofdlijnen inhoudt dat alle verkeersproblemen en -knelpunten rondom Nederweert, een mogelijke omleidingsroute van de A2 en de ontsluiting met de provincie Brabant gaat meewegen in het onderzoek. De uitkomsten daarvan worden dan aan Provinciale Staten voorgelegd en er kan dan opnieuw een keuze worden gemaakt tussen twee varianten.

Als CDA-fractie kunnen we er prima mee leven dat alle verkeersproblemen rondom Nederweert in beeld worden gebracht. Dat is de ‘winst’ van deze extra stap. Met name voor de veiligheid en oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers hebben we als CDA-fractie extra aandacht gevraagd. Volgend jaar komt het onderwerp terug op de agenda.

Johan Geraats    

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.