15 januari 2019

Schriftelijke vragen Max Ruiters over doorgifte L1 door Canal Digitaal

Vandaag heeft ons Statenlid Max Ruiters schriftelijke vragen over de doorgifte van L1 door Canal Digitaal gesteld. Ruiters stelde de vragen naar aanleiding van de mediaberichtgeving over het niet meer kunnen ontvangen van de regionale televisiezender door 5000 Limburgse huishoudens die geabonneerd zijn op Canal Digitaal. Een van de vragen luidt of het college van Gedeputeerde Staten het met de CDA-fractie eens is dat alle Limburgers de programma’s van L1 moeten kunnen ontvangen. De vragen zijn hier in hun geheel terug te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.