05 november 2018

Schriftelijke vragen Hennie Nillesen en Mariska Werrij over salderingsregeling zonne-energie

Vanochtend hebben CDA-Statenleden Hennie Nillesen-van Lammeren en Mariska Werrij-Wetzels schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld. De vragen betreffen de vervanging van de salderingsregeling voor zonne-energie. Ze zijn met name gericht op de gevolgen die deze vervanging voor sportverenigingen en dorpshuizen heeft. Zo stellen Nillesen-Van Lammeren en Werrij-Wetzels dat sportverenigingen en dorpshuizen die het voortouw om te verduurzamen hebben genomen de dupe worden van de tussentijdse verandering. De Statenleden pleiten dan ook, namens de CDA-fractie, voor het maken van een uitzonderingspositie voor sportverenigingen, dorpshuizen en soortgelijke partijen. De vragen zijn hier in hun geheel terug te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.