06 maart 2018

‘Slim op weg naar morgen’

Dit plan behelst het integreren van een aantal vervoerplannen om te komen tot één plan. Wat moet leiden tot het Jaarlijks Investering Programma, kortweg JIP.  Er zijn een viertal regionale opgave te benoemen: ‘stedelijk gebied’, ‘vitaal platteland’, ‘versterken economische clusters’ en ‘logistieke sector’. Gedeputeerde Staten wil samen met partners uit de smart mobility en stakeholders in overleg om tot oplossingen te komen die voor elke regio de beste is. De investeringen/oplossingen kunnen uiteenlopen van spoor, water, fiets, autowegen tot glasvezel.

Het CDA heeft omwille van het ruimtebeslag bij de aanleg van wegen een amendement ingediend om zo efficiënt mogelijk met ruimte om te gaan, en onnodige middengeleiders van 3 tot 6 meter zo veel mogelijk te beperken. Het amendement werd met ruime meerderheid aanvaard! Het CDA is van mening dat je dit in de discussie die komen gaat mee moet wegen.

Johan Geraats

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.