29 september 2017

Starters een eigen thuis!

In Limburg kennen we al enkele jaren de starterslening. Deze lening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. Hierdoor wordt dat ene speciale huis toch bereikbaar. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en de (eerste) hypotheek bij de bank.

Eind 2015 hebben we als CDA ingestemd met de verlenging van de startersregeling. Omdat er vanuit het Rijk geen bijdrage meer kwam is de provinciale bijdrage per starterslening opgehoogd naar 75%. Dit laatste besluit werd genomen met de intentie om de Limburgse gemeenten extra te motiveren om de startersregeling uit te (blijven) voeren.

De regeling is zo succesvol dat uitputting van het budget dreigt. Het CDA is daarom een warm voorstander van het beschikbaar stellen van extra krediet à € 5 miljoen voor het impulsplan “Starters: een eigen thuis!” om de regeling in de benen te houden en het eigen woningbezit te bevorderen.

De startersregeling is voor ons als CDA:

  • een verantwoord stimuleringsmiddel (het helpt de doelgroep die tussen wal en schip dreigt te vallen / moeite heeft om geheel zelfstandig aan woonruimte te komen);
  • een instrument dat de doorstroming stimuleert en een positief effect heeft op de waardevastheid van onroerend goed.

Tijdens de behandeling in Provinciale Staten hebben we aandacht gevraagd voor de communicatie van de startersregeling omdat te stimuleren dat nog meer starters gebruik gaan maken van deze regeling.

John Verhoijsen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.