23 februari 2018

Statenlid CDA Frans Heldens stelt vragen over geluidsoverlast A73 Belfeld

Statenlid Frans Heldens van het CDA Limburg stelt schriftelijke vragen over geluidsoverlast afkomstig van de A73. Een aantal inwoners van Belfeld maakte recent bezwaar tegen het verlenen van een tijdelijke ontheffing aan Rijkswaterstaat om meer geluid toe te staan op de desbetreffende snelweg. Heldens merkt op dat de ontheffing met 0,9 dB voor drie jaar fors van aard is. Gezien de toenemende verkeersdrukte op de A73 zal de overlast sneller toenemen bij het niet of onvoldoende nemen van maatregelen. "Een redelijk nieuwe snelweg als de A73 moet toch kunnen voldoen aan de actuele milieueisen!", aldus Heldens. 

Heldens vraagt het college daarom onder andere wat de positie van de provincie is ten aanzien van de kwestie, of er bekend is waarom de eerder toegezegde maatregelen niet of onvoldoende zijn uitgevoerd, of er ter plekke het juiste asfalt is gebruikt en welke afdoende maatregelen er op korte termijn genomen kunnen worden. Tevens vraagt hij of het college bereid is om met de verantwoordelijk staatssecretaris en met Rijkswaterstaat in overleg treden om de overlast te voorkomen, en om toegezegde maatregelen voor de lange termijn (goed) uit te laten voeren. Als laatste vraagt hij de ontheffing in heroverweging te nemen. De schriftelijke vragen zijn hier terug te lezen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.