17 december 2017

Terugbetalingsregeling ex-PVV’er Heemels

Afgelopen vrijdag vond het debat plaats over de terugbetalingsregeling ten aanzien van de fraude gepleegd door ex-PVV’er Michael Heemels. De toenmalig fractievoorzitter én penningmeester verduisterde volgens de rechtbank zo’n € 184.000,-. Heemels gebruikte het geld niet alleen voor zijn drugsverslaving, maar ook om allerlei luxe mee te bekostigen. Na verrekening van diverse kosten resteert een vordering van de Provincie op de PVV-fractie ter hoogte van bijna € 179.000,-.

Het moge duidelijk zijn dat onze fractie onverkort van mening is dat het volledige bedrag verrekend dient te worden. Ook al heeft Heemels nauwkeurig facturen en afschriften vervalst, de PVV draagt wel een zekere verantwoordelijkheid voor het handelen van haar bestuurders. Onze fractie heeft samen met de andere coalitiepartijen en Groen Links ervoor gekozen om de PVV tot en met 2023 fors te korten op hun jaarlijks fractiebudget, zodat in dat jaar de volledige vordering is ingelost. Wij voelen er niets voor de vordering die de PVV-fractie zelf op Heemels heeft (€ 184.000,-) middels cessie over te nemen.

Gezien de huidige situatie achten wij de kans klein dat er dan op korte termijn flinke bedragen onze kant op zouden komen. Bovendien heeft de Provincie nog een rechtstreekse vordering op Heemels ter hoogte van € 65.000,- i.v.m. extra gemaakte (juridische) kosten. Daar hebben we de komende tijd onze handen vol aan!

Mariska Werrij-Wetzels
Voorzitter CDA Statenfractie Limburg

M.werrij@prvlimburg.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.